Дочірні категорії

Склад кафедри 

На кафедрі психології та соціальної роботи працює 15 науково-педагогічних працівників, серед яких на постійній основі – 11 осіб та на засадах внутрішнього суміщення – 4.

Докторів наук, професорів – 1 особа; 3 кандидати наук, доценти; 5 кандидатів наук, старших викладачів, та 6 викладачів кафедри – без наукового ступеня, проте всі працюють над науковими дослідженнями.