Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

tis4enkoСпеціальність: 013 Початкова освіта
Освітньо-наукова програма: Початкова освіта
Форма навчання: денна

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання молодших школярів» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №3 від 29 жовтня 2018 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол №2 від 27 березня 2019 р.).

Науковий керівник: Бірюк Людмила Яківна, доктор педагогічних наук, професор

Профілі:
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3013-2760


Список опублікованих праць за темою дисертації:
1. Тищенко Л. Теоретичні основи реалізації інклюзивної освіти в дослідженнях учених першої половини ХХ століття Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 39 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. – 222 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 39)
2. Тищенко Л. Критерії, показники та рівні інклюзивної компетентності майбутніх учителів початкової школи Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1(42). Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020. C.150 (Серія: Педагогічні науки; вип. 1(42))
3. Liudmyla Tyshchenko Theoretical basis of implementation of inclusive education in studies of the first half of the XX century MATERIALS of the VІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st Century Challenges in Education and Science» 17-18 april 2019
4. Тищенко Л. Інклюзивна компетентність майбутніх учителів початкової школи13th International youth conference “Perspectives of science and education” (22 November 2019). New York. 2019. С.351-362.
5. Тищенко Л. Інклюзивна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сутність та складові IX «Глухівських наукових читаннях – 2019. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» для здобувачів вищої освіти та молодих учених. (25-29 листопада 2019 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019.
6. Liudmyla Tyshchenko Primary school inclusive oriented environment MATERIALS of the VІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st Century Challenges in Education and Science» (14-15 квітня 2020 року). Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020.
7. Тищенко Л. Інклюзивно-орієнтоване середовище професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти « Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір». (6-7 лютого 2020 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020.
8. Тищенко Л. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВIX «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» для здобувачів вищої освіти та молодих учених. (9-11 грудня 2020 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020.
9. Тищенко Л., Бірюк Л. СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИИ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Вища педагогічна освіта України: історичний вимір та виклики сьогодення. (18 березня 2021 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2021.
10.– Міжнародні:
1. 13th International youth conference “Perspectives of science and education” New York 2019, 22 November 2019
2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Вища педагогічна освіта України: історичний вимір та виклики сьогодення. (18 березня 2021 року ).
3. Всеукраїнська науково-практична конференція « Розвиток гнучкий умінь (soft skills ) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика». ( 25 лютого 2021 року).
4. 15th International youth conference “Perspectives of science and education” New York 2021, 22 November 2021
5. V Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION 28-30 листопада 2021 р.у м. Харків, Україна.

‒ Всеукраїнські:
1. ІV Всеукраїнска науково-меодична практична конференція «ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», Суми 2020, 27 лютого 2020 року.
2. ІV Всеукраїнска науково-методична практична конференція «ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», Суми 2021, 27 вересня 2021 року.

‒ Регіональні:
1. Регіональний науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика», Глухівський НПУ імені О.Довженка, 9-11 грудня 2020 р.
2. IX «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» для здобувачів вищої освіти та молодих учених, Глухівський НПУ імені О.Довженка, 26 листопада 2020 р.
3. IX «Глухівські наукові читання– 2019. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» для здобувачів вищої освіти та молодих учених, Глухівський НПУ імені О.Довженка, 25-29 листопада 2019 р.
4. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів, докорантів і молодих учених « Освіта ХХІ соліття: молодіжний вимір», Глухів 2020, 6-7 лютого 2020.
5. VІІI Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master and Bachelor Degree Students «THE 21ST CENTURY CHALLENGES IN EDUCATION AND SCIENCE», Глухів 2020, 14-15 квітня 2020
6. IX «Глухівські наукові читання– 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» для здобувачів вищої освіти та молодих учених, Глухівський НПУ імені О.Довженка, 9-11 грудня 2020 р.
7. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів, докорантів і молодих учених « Освіта ХХІ соліття: молодіжний вимір», Глухів 2021, 6-7 лютого 2021.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru