Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

moliakaСпеціальність: 013 Початкова освіта

Освітньо-наукова програма: Початкова освіта

Форма навчання: денна

Тема дисертації:  «Методика формування англомовної фонетичної компетентності у майбутніх учителів початкової школи»  (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол №3 від 29 жовтня 2019 р., узгоджена в бюро міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, протокол №2 від 31 березня 2020 р.).

 

Науковий керівник: Вашуленко Микола Самійлович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Профілі:

ORCID (https://orcid.org/0000-0002-5498-6907)

Google Академія (https://scholar.google.com/citations?user=dAgCf_gAAAAJ&hl=uk)

Publons  (https://publons.com/researcher/3920383/)

Список опублікованих праць

 1. Моляка І. В. Фонетична компетентність мовно-мовленнєвої особистості як наукова проблема. Матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС “Доктор філософії”) “Освіта XXI століття: молодіжний вимір”. Глухів, 2020. С. 66 – 69. (0,1 д.а.)
 2. Moliaka I. The main directions of forming English phonetic competence of intending primary school teachers. Матеріали VIII науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами “The 21st Century Challenges in Education and Science”: [Випуск 8]. Глухів, 2020. С. 92 – 96. (0,1 д.а.)
 3. Моляка І. В. Особливості введення фонетичних одиниць у процесі формування англомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії»). Глухів, 2021. С. 69 – 74 (0,2 д.а.)
 4. Moliaka I. Phonetic Units in Training Intending Primary School Teachers: Stages of Learning. Матеріали IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами “The 21st Century Challenges in Education and Science”: [Випуск 9]. Глухів, 2021. С. 72 – 75. (0,1 д.а.)
 5. Моляка І. В. Формування англомовної фонетичної компетентності у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції. Чернігів, 2021. С. 270 – 271 (0,08 д.а.)
 6. Моляка І. В. Основні напрями формування англомовної фонетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. International Scientific Conference «Pedagogy, Psychology and Teaching Methods: International Experience» : conference proceedings, July 16-17, 2021. Riga, Latvia : “Baltija Publishings”, 2021. P. 223 – 225 (0,1 д.а.)

Апробація результатів дослідження

Міжнародні конференції:

 1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри” (13.02.2020)
 2. International Scientific Conference «Pedagogy, Psychology and Teaching Methods: International Experience» (July 16-17, 2021, Riga, Latvia)

Всеукраїнські конференції:

 1. I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи” (10.04.2020 р., м. Запоріжжя)
 2. VIII Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master and Bachelor Degree Students “The 21st century challenges in education and science” (14-15.04.2020 р., м. Глухів)
 3. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Інтерактивні інструменти практиків НУШ. Обмін досвідом.» (4-5.09.2020 р., м. Київ)
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика» (25.02.2021 р., м. Глухів)
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» (26-27.03.2021 р., м. Київ)
 6. IX Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master and Bachelor Degree Students “The 21st century challenges in education and science” (22-23.04.2021 р., м. Глухів)
 7. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі» (15.07.2021 р., м. Чернігів)

Регіональні:

 1. Регіональний науково-практичний семінар “Формування критичного мислення в процесі освітньої діяльності в контексті Концепції “Нова українська школа”” (14 листопада 2019 року, Глухівський НПУ ім. О. Довженка).
 2. Регіональний семінар-практикум “Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти” (24.01.2020 р., м. Львів)
 3. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених “Освіта XXI століття: молодіжний вимір” (6 – 7.02.2020 р.)
 4. Регіональний науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика» (26.11.2020 р., м. Глухів)
 5. Звітна науково-практична конференція здобувачів загальної середньої освіти, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених (11 – 12.03.2021 р.)
 6. II регіональний науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика» (25.11.2021 р. м. Глухів)
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru