Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

26 січня 2022 року було проведено гостьову лекцію Тамарою Іванівною Бондар, докторкою педагогічних наук, професоркою, завідувачкою кафедрою педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського державного університету у дистанційній формі на платформі Zoom. Тема лекції «Сучасні тенденції розвитку інклюзивної освіти у США й Україні».

А2022 01 26 15 02 53


Тамарою Іванівною схарактеризовано поняття «тенденції розвитку й функціонування системи освіти» у вітчизняній науково-педагогічній літературі. Обґрунтовано зовнішні та внутрішні чинники щодо опису динаміки розвитку інклюзивної освіти. Визначено керівні принципи, що створюють підґрунтя для реалізації інклюзивної освітньої політики США, лідера в розвитку правової моделі інклюзивної освіти (заборона відмови в наданні освіти, недискримінаційне виявлення й оцінювання учнів з інвалідністю, принцип безкоштовної, доцільної державної освіти, принцип судового захисту, принцип участі дітей і батьків у спільному ухваленні рішень). Проаналізовано Закон України «Про освіту» щодо характеристики понять «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище», «особа з особливими освітніми потребами». Наголошено на важливості команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти України.

А2022 01 26 15 01 10
Слухачами та активними учасниками зустрічі виступили аспіранти третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти «Доктор філософії», які опановують освітній компонент «Інклюзивне навчання в початковій школі».
Планується подальша освітня співпраця з Тамарою Іванівною із метою підготовки конкурентоспроможних майбутніх викладачів означеної спеціальності.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru