Кафедра педагогіки та психології

imgonline com ua Resize QGaC3dQrpyyA

Сучасна професійна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри живиться і ґрунтується на ретроспективному аналізі досвіду діяльності попередників, поданому вище.
Завідувач кафедри – Людмила Яківна Бірюк, доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти і науки України.

Професорсько-викладацький склад кафедри: всього викладачів – 6, докторів наук, професорів – 1; кандидатів наук, доцентів – 4, асистентів – 1.

Детальніше...

У 1986 р. у структурі Глухівського державного педагогічного інституту як самостійний підрозділ було створено кафедру педагогіки і методики початкового навчання. Очолила її Т.Б. Пушкар У різні роки кафедрою керували доцент В.І. Мринська, доцент М.З. Каплан, доцент Г.П. Лишенко. Найбільш вагомий внесок у підготовку вчителя початкової школи зробила доцент В.І. Мринська – талановитий педагог, провідний методист курсу методики вивчення математики, відмінник народної освіти УРСР (1977 р.), Заслужений працівник народної освіти України (1994 р.). Вона автор багатьох посібників, методичних статей, таблиць, діафільмів, кодопозитивів, електроприладів, адресованих студентам, учителям, працівникам освіти.

Детальніше...

Назва заходу: Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація структури та змісту початкової освіти на засадах компетентнісного та комунікативного підходів».

Навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка кафедра теорії і методики початкової освіти, кафедра педагогіки і психології початкової освіти.

Детальніше...

- ЗОШ І–ІІІ ступенів №1;
- ЗОШ І–ІІІ ступенів №2;
- ЗОШ І–ІІІ ступенів №3;
- ЗОШ І–ІІІ ступенів №4;
- ЗОШ І–ІІІ ступенів №5;
- ЗОШ І–ІІІ ступенів №6;
- спеціалізована школа-інтернат імені М.І.Жужоми.

Науковий напрям: «Теоретико-методичні засади реалізації креативного підходу до фахової підготовки учителя початкових класів».

Проблема: «Удосконалення змісту і засобів підготовки фахівців у галузі початкової освіти».

У контексті наукової теми кафедри визначальними завданнями є:

1) формування творчої складової професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи;

2) формування в студентів образу науковця, з яким вони повсякчас постійно спілкуються, а тому мають мотивовану потребу у постійному особистісному та професійному вдосконаленні видання власних наукових і навчально-методичних праць;

3) видання власних наукових і навчально-методичних праць;

4) результативне впровадження у навчальний процес власного творчого доробку в поєднанні зі здобутками інших учених.

Детальніше...

Актуальні проблеми початкової освіти
Вища освіта і Болонський процес
Сучасні технології в початковій освіті
Система неперервної освіти
Методика викладання педагогічних дисциплін

Детальніше...

Бірюк Л.Я. – середа – 14.00 – 15.00
Пішун С.Г. – середа – 15.00 – 16.00
Гречаник Н.І. – вівторок – 14.00 – 15.00
Мішедченко В.В.– четвер – 15.00 – 16.00
Решетняк В.Ф. – понеділок – 14.00 – 16.00

Дочірні категорії