11Бірюк Людмила Яківна – доктор педагогічних наук, професор. Загальний педагогічний стаж – 45 років.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 1990 року.
З 1991 року навчалась в аспірантурі при Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. Тема кандидатської дисертації«Збагачення словникового запасу молодших школярів у процесі вивчення російських народних казок», захищена 18.09.1996 р.вІнституті педагогіки АПН України.

Навчалась в докторантурі при Інституті психології і педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теорія і технології формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки», захищена в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького; ДД №001569 від 25.01.2013 р.

Детальніше...

DSC 0017 dekРешетняк Віктор Федорович – кандидат педагогічних наук, доцент.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 1994 року.

Захистив кандидатську дисертацію «Активізація пізнавальної діяльності старшокласників в процесі виробничої праці» 14.09.1994 р. уДержавному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: пізнавальна діяльність старшокласників в процесі виробничої праці; інтегрування європейського досвіду в систему реформування початкової ланки освіти України.

Детальніше...

29Мішедченко Валентина Василівна– кандидат педагогічних наук, доцент.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 1984 року.

Захистила кандидатську дисертацію «Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики» 12.05.2002 р., у Національному педагогічному університетіім. М. П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів охоплює формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів.

Детальніше...

21Гречаник Наталія Ігорівна– кандидат педагогічних наук, доцент.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 1992 року.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового кандидата наук «Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін», захищена 11.04.2012 р. у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів охоплює такі проблеми:
- творчий рівень формування й розвитку фахових компетентностей майбутнього вчителя музики засобами диригентсько-хорового мистецтва;
- інтерпретація української народної пісні на заняттях із «Хорового класу» та «Диригування».

Детальніше...

pishun1Пішун Сергій Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 2016 року.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу», захищена в Інституті проблем виховання АПН України 24.05.2005 р. Диплом ДК № 032474 від 09.02.2006 р.

Коло наукових інтересів: дозвіллєва сфера студентської молоді, педагогіка вищої школи.

Детальніше...

24Абрамова Наталія Семенівна – акомпаніатор.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 2003 року.

Свій професіоналізм та творчість Наталія Семенівна виявляє, працюючи зі студентством, супроводжуючи не тільки навчальний процес, а й концертну діяльність колективів університету на сценічних підмостках.

tks4ukТкачук Інна Петрівна – старший лаборант.

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 2007 року.