Склад кафедри 

На кафедрі психології та соціальної роботи працює 15 науково-педагогічних працівників, серед яких на постійній основі – 11 осіб та на засадах внутрішнього суміщення – 4.

Докторів наук, професорів – 1 особа; 3 кандидати наук, доценти; 5 кандидатів наук, старших викладачів, та 6 викладачів кафедри – без наукового ступеня, проте всі працюють над науковими дослідженнями.

Пропозиції подавати на ел. пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота Кваліфікація: Бакалавр з соціальної роботи.

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЯ першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: Психолог у закладах освіти 

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТРА» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: Викладач психології. Психолог

 

за спеціальністю 053 Психологія

Загальна психологія з практикумом, вікова психологія, педагогічна психологія, вступ до спеціальності, історія психології, соціальна психологія, експериментальна психологія, психодіагностика, психологія сім’ї, етнопсихологія, психологія праці та вибір професії, зоопсихологія та порівняльна психологія, диференційна психологія, юридична психологія, психологія творчості та обдарованості, психологія управління, практикум з групової психокорекції, сексологія і психологія статі, психологія особистості, основи патопсихології, психолого-педагогічна терапія, психологічна служба в системі освіти, психологія вищої школи, основи психологічного консультування, основи психологічної корекції, основи транзактного аналізу, психологія конфлікту, основи психогігієни, психологія девіантної поведінки, психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, основи психодіагностики, психодіагностика спортивних здібностей, методика викладання психології у вищих навчальних закладах, геронтопсихологія, арт-терапія, психофізіологія, психолінгвістика, життєві кризи особистості, психологія виховного впливу, психологія стресу, конфліктологія.

Практики: ознайомлювальна, психодіагностична, психокорекційна, психоконсультативна, стажиська, науково-дослідна.

 

за спеціальність 231 Соціальна робота

Актуальні проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи в Україні, Актуальні проблеми соціальної політики, Вступ до спеціальності, Деонтологія, Дисципліни спеціалізації, Економіка, Економічні основи соціальної роботи, Етнопедагогіка, Історія педагогіки, Історія та теорія соціальної роботи, Методи і організація соціальних досліджень, Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін, Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах, Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту, Організація соціально-педагогічної роботи в соціальних та виховних закладах, Соціально-педагогічна профілактика правопорушень, Соціально-педагогічна робота в закладах освіти, Менеджмент соціально-педагогічної роботи, Основи дефектології та логопедії, Основи корекційної педагогіки, Основи педагогічної майстерності, Основи соціально-педагогічних досліджень, Педагогіка, Прикладні методики в соціальній роботі, Соціальна і демографічна статистика, Соціальна молодіжна політика, Соціальна педагогіка, Етика соціально-педагогічної діяльності, Людина у сучасному соціумі, Основи соціально-правового захисту особистості, Педагогічна геронтологія, Соціалізація особистості, Соціальна педагогіка і технології соціально-педагогічної роботи, Соціальна політика в Україні, Соціальна профілактика, Соціальна робота з різними групами клієнтів, Соціальне інспектування, Соціологія девіантної поведінки, Соціологія сім'ї та молоді, Спеціалізовані служби в соціальній сфері, Спецкурс соціально-педагогічного циклу, Теорія і технології роботи з різними соціальними групами, Методика організації волонтерського руху, Організація діяльності державних і спеціалізованих служб, Організація і методика проведення соціально-педагогічного тренінгу, Організація роботи з різними соціальними групами, Соціальний супровід клієнта, Технології роботи за місцем проживання, Теорія та методика соціального виховання: Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями, Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля, Технології соціальної роботи, Технології соціально-педагогічних досліджень, Технології соціальної роботи, Соціальний супровід сім'ї, Технології роботи соціального гувернера, Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах

Дочірні категорії