mischik

Міщик Людмила Іванівна

доктор педагогічних наук, професор

Почесні нагороди. Відмінник освіти України (посвідчення № 11357, наказ № 572-к від 03.11.1995 р.), Відмінник освіти України (посвідчення № 29807, наказ № 76-К від 12 лютого 1998 р.), почесний знак ім. О.Сухомлинського (Посвідчення № 181, наказ 183-6 від 09 березня 2006 р.), почесна грамота Кабінету Міністрів України (наказ № 27227 від 19.07.2017 р.), медаль Григорія Сковороди (наказ № 32-к від 17 жовтня 2019 р.)

Тема дисертації:«Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу».

Детальніше...

illina

Ільїна Ніна Михайлівна

кандидат психологічних наук,  доцент

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф. Баєва та І.О. Синиці)» (спеціалізована вчена рада Д. 26.453.01 Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 23.05.2003).

Детальніше...

vetrova

Вєтрова Ольга Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Закінчила аспірантуру Глухівського національного педагоігчного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка» у 2013 році.

Тема дисертації:«Соціально-педагогічні засади взаємодії сім’ї і школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку».

Детальніше...

zinchenko

Зінченко Олександр Володимирович

кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Розвиток поняттєвого мислення підлітків у процесі інтернет-спілкування» (спеціалізована вчена рада Д.26.453.02 Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. –  29.11.2016).

Детальніше...

termosa

Термоса Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, старший викладач

В 2017 р. здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності.

Тема дисертації:«Формування корпоративної реструктуризації сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації економіки».

Детальніше...

kurant

Курант Оксана Євгенівна

асистент

Закінчила Національний педагогічний університету ім. М.П.Драгоманова у 2014 році за спеціальністю «Менеджер соціальної роботи». З 2018 р. навчається в аспірантурі Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

Тема наукового дослідження: «Формування готовності до соціальної активності засобами коучингу в майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей».

tulpa

Тюльпа Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент  

Тема дисертації: «Розвиток теорії і практики естетичного виховання в Україні (1917-1937 рр.)». Захищена дисертація на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харьківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, 6 квітня 2005 року.

Коло наукових інтересів. Проблеми соціалізації студентської молоді в умовах соціокультурного простору у ВНЗ.

kornienko

Корнієнко Тетяна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2010 р.

Тема дисертації: «Організація дозвілля школярів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)».

Детальніше...

misnik

Мисник Світлана Олексіївна

асистент

Аспірантура НПУ ім. М.П. Драгоманова (2001–2004).

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Емоційна регуляція поведінки молодших школярів у процесі спілкування».

Детальніше...

panchenko

Панченко Світлана Петрівна

 асистент

Закінчила аспірантуру Інституту соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ. 2009р.)

Тема дисертації: «Соціально-виховуюче середовище як умова запобігання жорстокого поводження з дітьми в сім`ї» (дата затвердження теми дослідження в координаційній раді 22 квітня 2008 р.).

Детальніше...

riabko

Рябко Юрій Володимирович

викладач, практичний психолог ГНПУ ім. О. Довженка (з 2012 р.)

Аспірантура НПУ ім. М.П. Драгоманова (2004–2007).

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Сімейно обумовлене почуття провини у дітей молодшого шкільного віку».

Детальніше...

evmenova

Євменова Тетяна Миколаївна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: «Психологічні бар'єри самореалізації жінки як політичного лідера» (спеціалізована вчена рада Д 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. - 28.05.2015).

Детальніше...