Sobko

 

 

Собко Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Захистила кандидатську дисертацію 13.04.1989 р. «Формування в учнів початкових класів умінь складати тексти-описи» у Київському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького.

 

Коло наукових інтересів охоплює проблеми розвитку мовлення учнів початкових класів, підготовки студентів факультету початкової освіти до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів.

Детальніше...

Vashulenko

Вашуленко Микола Самійлович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.


У 1976 році М.С. Вашуленко захистив кандидатську дисертацію «Робота над орфоепією як одна з умов формування у молодших школярів навичок орфографічного письма».


У 1992 році захистив докторську дисертацію «Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній початковій школі».

Детальніше...

BaderБадер Валентина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор. 

Кандидатська дисертація на тему “Граматико-стилістичний аналіз тексту як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших школярів” захищена у 1988 році.

Докторська дисертація на тему «Взаємозв’язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів» захищена у 2004 році.

Детальніше...

nepomnas4a

Непомняща Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.


Захистила кандидатську дисертацію «Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи» 19.11.2009 р. у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Коло наукових інтересів охоплює формування пізнавального інтересу молодших школярів на прикладі викладання математики в початковій школі.

Детальніше...

Kovalev

 

Ковальов Олександр Єгорович – доцент.

 

Детальніше...

Pinchuk

 

Пінчук Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Захистила кандидатську дисертацію «Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови початкових класів» 13.10.2011р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів охоплює проблеми розвитку англійського мовлення учнів початкових класів, підготовки студентів факультету початкової освіти до формування англомовної мовленнєвої компетентності молодших школярів.

Детальніше...

Vyshnik

Вишник Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.


Захистила кандидатську дисертацію «Методика мовленнєвого розвитку учнів 1–2 класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності» 16.05.2012 р. в Інституті педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: технології мовленнєвого розвитку молодших школярів, формування комунікативно-методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі лінгводидактичної підготовки.

Детальніше...

Shramko

Вишник Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.


Захистила кандидатську дисертацію «Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти в умовах Сіверського регіону» 25.06.2014р. в Інституті педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі викладання лінгводидактичних дисциплін та методики трудового навчання; регіональне краєзнавство.

Ignatenko

 

Ігнатенко Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, старший викладач.


Захистив кандидатську дисертацію «Методика навчання технологій ВЕБ 2.0 майбутніх учителів інформатики» 28.01.2014р. у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: інформатична компетентність вчителя, e-learning, технології Web 2.0.

Мозуль фото1Мозуль Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

Захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності» 20.06.2018 р. в Інституті вищої освіти НАПН України.

 Коло наукових інтересів: теорія і методика фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи; впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання в освітній процес педагогічного університету; критерії якості вищої освіти.

Хімченко Валерія Валеріївна himchenko- Старший лаборант.