Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

zaisteva

Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

кандидат педагогічних наук, доцент

 

    Тема наукового дослідження на здобуття наукового ступеня: «Наступність формування професійних інтересів підлітків у навчальній діяльності»
     Дисертація захищена в Інституті професійного самовизначення РАО, м.Москва, 1995 р.

    Коло наукових інтересів: проблеми професійної орієнтації учнівської та студентської молоді, підготовка студентів до професійної кар’єри педагога.

 

   

Перелік основних публікацій

 1. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами. Монографія / Л.І.Міщик, О.М.Зайцева, П.Г. Біліченко, Т.М. Тюльпа та ін.: Л.І.Міщик. – Глухів РВВ ГДПУ ім. О. Довженка, 2013.
 2. Инновационные подходы к развитию образования и воспитания. В двух книгах. К.2.:монография / [авт. кол.; Олексин Ю.П., Логвиненко В.Г., Капустина Д.М. и др.] Одесса: Куприенко С.В, 2015, С.101-112
 3. Зайцева О.М. Педагогіка. Електронний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. / О.Н. Зайцева, М.Б. Коломієць // Глухів. 2007
 4. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи. / [укладачі: О.П. Демченко, О.М. Зайцева]. – Глухів, 2014. – 57 С.
 5. Зайцева О.М. Формування професійних інтересів учнів у процесі вивчення курсу хімії. / О.М. Зайцева // Вісник ГДПУ: Серія педагогічні науки. Випуск 16 – 2010. – С. 225-229.
 6. Формування професійних інтересів майбутніх майстрів виробничого навчання засобами професійних проб. // Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами педагогічного подіуму «Авторські методики в підготовці педагога професійного навчання». – РВВ ГДПУ ім. О. Довженка, 2011. – Вип.3.-С. 50-53.
 7. Зайцева О.Н. Профориентационное сопровождение учебного курса «технологии» в 10-11 классах общеобразовательной школы [Текст] /О.Н.Зайцева //Материалы международной научно-практической конф., посвященной памяти доктора педагогических наук В.Д. Симоненка. – Брянск. – 2012. – С. 189-192.
 8. Зайцева О.Н. Формирование инновационного уровня учителя технологий как условия построения профессиональной карьеры. / О.Н. Зайцева // Материалы ІІІ Международной заочной научно-практической конференции / - Часть 1. – Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамилова 12-13 марта, 2013 г. – С. 167-170.
 9. Зайцева О.М. Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти України в світлі вимог Європейської освітньої інтеграції /О.М.Зайцева //Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”- Додаток 1 до Вип. 5.Том 1(52): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”.-К: Гнозис, 2014.- С.174-182.
 10. Зайцева О. Н. Технология использования этнографического материала в процессе национального воспитания школьников/О.Н.Зайцева //Сборник научных трудов 1 международной конференции» Слагаемые педагогической практики« г.Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2014.- С.140-145.
 11. Зайцева О.М. Психологічні аспекти формування професійного самовизначення учнівської молоді /О.М.Зайцева //Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”- Додаток 2 до Вип.35.Том 1(13): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» ”.-К: Гнозис, 2015.- С.163-168
 12. Зайцева О.М. Кейс-метод у підготовці студентів педагогічного ВНЗ до професійної кар?єри/О.М.Зайцева //Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”-¬Додаток 1 до Вип. 35.Том 1Х(60): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”.-К: Гнозис, 2015.- С.105-111.
 13. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Колектив авторів: П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко, В. Зінченко, М. Іващенко, К. Касярум, М. Коломієць, Г. Кузнецова,  А. Кузьмінський, А. Литвинов,  Г. Луценко, Ю. Скорик, А. Шерудило)
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru