03022016

Живу тобою і горджусь тобою,
Великий дум твоїх авторитет,
Моєї долі красень молодої –
Педагогічний університет.
М.Єроха

 

Загальновідомо, що цінність людини в суспільстві визначається тією мірою добра чи зла, яку вона вносить у це суспільство. Зважаючи на це, важливе значення для людини має життєвий шлях, який вона обирає. Педагогічна професія – один із найраціональніших шляхів творення добра. Саме педагогічна діяльність дозволяє людині відчути свою приналежність до суспільства, суспільної історії, майбутнього.

Серед педагогічних професій чільне місце посідають ті, що закладають основи розвитку особистості – це професія вчителя початкових класів. Оволодіти нею на найвищому професійному рівні можна саме в нашому університеті на факультеті початкової освіти.

Факультет, відкритий у 1956 році, став спадкоємцем кращих освітянських традицій, які закладались упродовж усієї 140-річної історії Глухівського педагогічного інституту.

Детальніше...

Місія ННІ Педагогіки і психології, як структурного підрозділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка полягає у створені гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки фахівців із суспільних наук, майбутніх учителів початкової школи, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу (надання інтелектуальних послуг особам, установам, спрямованих на отримання якісної освіти, підвищення ефективності діяльності вчителів та викладачів відповідного профілю), адекватних вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності. 

Функціонування інституту ґрунтується на таких принципах:

 • людиноцентризм;
 • толерантність;
 • миролюбство;
 • солідарність;
 • визначення та конкретизації цілей як результату діяльності;
 • забезпечення системності й чіткості структури управління за основі зворотного зв'язку за результатами діяльності; 
 • злагодженості функціонування структурної системи навчального закладу;
 • автономії, самоврядування, партнерства, відкритості до змін;
 • цілеорієнтованої мотивації на професійне кадрове зростання;
 • концептуальної, інформаційно-комунікаційної перманентності;
 • соціальної спрямованості освітньої діяльності.
Детальніше...