Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

03022016

Живу тобою і горджусь тобою,
Великий дум твоїх авторитет,
Моєї долі красень молодої –
Педагогічний університет.
М.Єроха

 

Загальновідомо, що цінність людини в суспільстві визначається тією мірою добра чи зла, яку вона вносить у це суспільство. Зважаючи на це, важливе значення для людини має життєвий шлях, який вона обирає. Педагогічна професія – один із найраціональніших шляхів творення добра. Саме педагогічна діяльність дозволяє людині відчути свою приналежність до суспільства, суспільної історії, майбутнього.

Серед педагогічних професій чільне місце посідають ті, що закладають основи розвитку особистості – це професія вчителя початкових класів. Оволодіти нею на найвищому професійному рівні можна саме в нашому університеті на факультеті початкової освіти.

Факультет, відкритий у 1956 році, став спадкоємцем кращих освітянських традицій, які закладались упродовж усієї 140-річної історії Глухівського педагогічного інституту.

За роки діяльності факультетом підготовлено понад 10 тисяч кваліфікованих учителів початкових класів. Більше 60 відсотків його випускників мають відомчі, державні нагороди, почесні звання. Гідно представляють сьогодні психолого-педагогічну науку випускники факультету, серед яких академіки, доктори наук, професори, кандидати, доценти, заслужені працівники освіти, автори підручників і посібників з педагогіки, методик початкової освіти.

На факультеті відповідно до чинного законодавства України про Вищу освіту здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців освітнього ступеня "Бакалавр", "Магістр", освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", надаєтсья можливість здобути другу вищу освіту, пройти підвищення кваліфікації, стажування.

Факультет має належну навчально-методичну базу. У розпорядженні студентів наукова бібліотека, що налічує понад 400 тисяч примірників навчальної, наукової, довідкової, художньої та іншої літератури, комп’ютерні класи, мультимедійні засоби, комп’ютерне обладнання кафедр. Відеотеки передового педагогічного досвіду дозволяють викладачам упроваджувати в навчальний процес сучасні інформаційні технології.
Ґрунтовна підготовка фахівців початкової школи забезпечується трьома випусковими кафедрами: теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти, педагогіки та менеджменту освіти.

Кафедри плідно займаються науково-дослідною роботою, підготовкою навчальних посібників, тісно співпрацюють з Академією педагогічних наук України, провідними науково-дослідними інститутами, обмінюються досвідом роботи на науково-практичних конференціях і семінарах.
З 2003 року при кафедрі теорії і методики початкової освіти (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент В.О.Собко) функціонує науково-дослідна лабораторія «Актуальні проблеми комплексної професійної підготовки вчителя початкових класів» (керівник – академік М.С.Вашуленко).
Кафедра педагогіки і психології початкової освіти (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Л.Я.Бірюк) забезпечує базову психолого-педагогічну підготовку майбутніх учителів початкових класів. Займається науковою розробкою актуальних проблем початкової школи в умовах нових стандартів початкової освіти.

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Г.В.Луценко) забезпечує професійну підготовку фахівців освітнього ступеня “Магістр”. Займається дослідженням проблем формування інноваційної культури вчителя.
Кафедри факультету співпрацюють з навчально-виховними закладами міста, району, області. Факультет є центром навчально-методичної роботи в області. На факультеті створені умови для міжнародної співпраці викладачів і студентів.

Викладачі активно впроваджують у навчальний процес нові методичні технології, глибоко вивчають передовий педагогічний досвід, використовують його в практиці підготовки майбутніх фахівців. Широко розгалужена структура наукових лабораторій, творчих колективів, спортивних секцій дає змогу сьогодні формувати не тільки фахівця-професіонала, а й особистість з активною громадянською позицією, високою внутрішньою культурою, творчим характером, яскравим проявом індивідуальних творчих інтересів та здібностей.

На базі факультету з 1999 року проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта».

030220161
Перший урок дитини в школі проводить завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, академік Вашуленко М. С.

 0302201611

Дипломовані спеціалісти-випускники факультету

03022016111

Творчий колектив викладачів і співробітників факультету

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru