Кафедра педагогіки та психології

imgonline com ua Resize QGaC3dQrpyyA

- ЗОШ І–ІІІ ступенів №1;

- ЗОШ І–ІІІ ступенів №2;

- ЗОШ І–ІІІ ступенів №3;

- ЗОШ І–ІІІ ступенів №4;

- ЗОШ І–ІІІ ступенів №5;

- ЗОШ І–ІІІ ступенів №6;

- спеціалізована школа-інтернат імені М. І. Жужоми.

Проф. Бірюк Л. Я.

  1. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів: монографія / авторським є п. 2.5. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології оволодіння комунікативною компетентністю з російської мови майбутніми вчителями початкових класів / [за наук. ред. М.С. Вашуленка]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с. – С.189-204.
  2. Бірюк Л.Я. Теоретичні засади формування професійно-комунікативних якостей майбутніх вчителів початкових класів / Л.Я. Бірюк //Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Opole: Тhe Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4; p. p. 288. 1.11. 64-72 р.
  3. Бірюк Л.Я., Альмерот О.В. Артпедагогічний словник: навчальний посібник для студентів факультету початкової освіти / автори-упорядники Альмерот О.В, Бірюк Л.Я. – Суми : Ярославна, 2017. – 512 с.
  4. Бірюк Л.Я., Шейко Г.Д. Психолого-педагогічні аспекти спілкування викладача і студентів: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – Суми: Вінніченко М.Д., 2018. – 104 с.
  5. Бірюк Л.Я., Плугіна А.П. Словник-довідник з медіа-освітньої діяльності : навчальний посібник. Суми : Вінніченко М. Д., 2018. – 152 с.
  6. Бірюк Л.Я. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами тренінгової діяльності. Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-946765-5-1; pp. 495. PP. 204-215. (Колективна монографія, фахове видання, INDEX COPERNICUS) ОПОЛЄ.
  7. Бірюк Л. Я. Носова І.Є. Особливості професійного педагогічного спілкування у закладах вищої освіти : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність 053 Психологія / Носова І.Є., Бірюк Л.Я. : Вінніченко М.Д., 2018, - Суми, 2018, - 168 с.
  8. Бірюк Л.Я. Системний підхід як методологічне підгрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. pp. 299–305. (Колективна монографія, фахове видання, INDEX COPERNICUS)
  9. Бірюк Л. Я., Сєрих Т. М. Словник-довідник з полікультурної комунікації: навчальний посібник. Суми: НІКО, 2019. 152 с.
  10. Бірюк.Л. Я. 1.3. «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»; 1.4 «Компетентнісний підхід як теоретичний підґрунтя формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової освіти у процесі професійної підготовки». Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи: колективна монографія /за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми: Вінниченко М.Д. 2019. 382 с.
Детальніше...

Бірюк Л.Я. – середа – 14.00 – 15.00

Кловак Г.Т. ‒ вівторок ‒ 14.00 – 15.00

Пішун С.Г. – середа – 14.00 – 15.00

Гречаник Н.І. – вівторок – 14.00 – 15.00

Мішедченко В.В.– четвер – 15.00 – 16.00

Решетняк В.Ф. – понеділок – 14.00 – 16.00

Шейко Г.Д. - середа – 15.00 – 16.00

Актуальні проблеми початкової освіти

Сучасні технології в початковій освіті

Методика викладання педагогічних дисциплін

Організація і управління в початковій школі

Педагогічні технології в початковій школі

Детальніше...

З метою популяризації національних ідей та традицій члени кафедри постійно організовують і проводять науково-просвітницькі, творчі заходи та проекти, зокрема: Всеукраїнська науково-практична конференція «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського» (25 – 26 лютого 2016 р.); науково-просвітницький захід «На гостинах у Гетьмана»; науково-практичний семінар «Традиція кобзарства в Україні» (24 – 26 травня на базі ГНПУ ім. О. Довженка);  акція пошанування Пам’яті жертв голодомору (1932 – 1933р.); акція пошанування Героїв Небесної Сотні (14 жовтня 2016р.); акція «Допоможемо воїнам АТО»; святкування 121 річниці  з дня заснування Національної академії мистецтв у м. Києві меценатами з сім’ї Терещенків;  участь у міжнародному хоровому фестивалі «Глинські дзвони»; реалізація Гречаник Н. І. мистецько-просвітницького проекту «Формування громадянськості особистості засобами української обрядовості» на виконання завдань наукового дослідження «Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці» (2015 - 2019 рр.) в межах якого проводились народознавчі свята: «Прийди, прийди, весно!», «Обжинкові на Покрову», музично-театралізована вистава «Таємні агенти Нового року і Різдва» разом з учнями, батьками й вчителями школи №1 (вчитель початкової школи Терещенко В.М.); мистецька акція викладачів, присвячена новорічним віншуванням різних факультетів університету та підрозділів коледжу.

Детальніше...

Педагогічний колектив кафедри завжди відкритий до нових знань, наукових запитань і пошуку нових, ефективних алгоритмів вирішення наукових проблем. Започатковані на факультеті щорічні конференції міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, методичні та наукові семінари, засідання круглих столів, розроблення проектів з метою участі у міжнародних ґрантових програмах є не менш вагомим досягненням як спосіб широкого впровадження результатів науково-педагогічних досліджень колективу кафедри.

Детальніше...

Сучасний колектив кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка спрямовує свої професійні зусилля на реалізацію вимог держави щодо трансформації суспільних ціннісних орієнтирів вищої освіти з метою досягнення європейських вимірів, на якісне вдосконалення підготовки вчителів початкових класів нової генерації.
З січня 2020 року навчально-виховний процес з дисциплін кафедри здійснюють: доктор пед. наук., професор Л.Я. Бірюк (завкафедри), доктор пед. наук., доц. Г.Т. Кловак, доц. Н.І. Гречаник, доц. В.В. Мішедченко, доц. С.Г. Пішун, доц. В.Ф. Решетняк, асистенти А.П. Плугіна, Г.Д. Шейко, акомпаніатор Н.С. Абрамова, ст. лаборант І.П. Ткачук, аспіранти С.М. Голубенко, І.В. Моляко, Н. Ю. Ремньова, Т.М. Сєрих, Л.І. Тищенко.

Детальніше...

У 1986 р. у структурі Глухівського державного педагогічного інституту як самостійний підрозділ було створено кафедру педагогіки і методики початкового навчання. Очолила її. Пушкар Т.Б У різні роки кафедрою керували доцент. Мринська В.І, доцент Каплан М.З., доцент Лишенко Г.П.. Найбільш вагомий внесок у підготовку вчителя початкової школи зробила доцент Мринська В.І. – талановитий педагог, провідний методист курсу методики вивчення математики, відмінник народної освіти УРСР (1977 р.), Заслужений працівник народної освіти України (1994 р.). Вона автор багатьох посібників, методичних статей, таблиць, діафільмів, кодопозитивів, електроприладів, адресованих студентам, учителям, працівникам освіти.

Детальніше...

Дочірні категорії