Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Педагогічний колектив кафедри завжди відкритий до нових знань, наукових запитань і пошуку нових, ефективних алгоритмів вирішення наукових проблем. Започатковані на факультеті щорічні конференції міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, методичні та наукові семінари, засідання круглих столів, розроблення проектів з метою участі у міжнародних ґрантових програмах є не менш вагомим досягненням як спосіб широкого впровадження результатів науково-педагогічних досліджень колективу кафедри.


Відповідно до загальнокафедральної теми «Теоретико-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової освіти» викладачі та аспіранти кафедри у перебігу професійної діяльності та навчання здійснюють власний науковий пошук із таких тем: «Теорія і технології формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки (Бірюк Л.Я.); «Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами критичного мислення» (Кловак Г.Т.), «Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики» (Мішедченко В.В.); «Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в умовах адміністративно територіальної реформи» (Решетняк В.Ф.); «Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці» (Гречаник Н.І.); «Професійно-особистісний розвиток майбутніх учителів початкової школи засобами музичного мистецтва» (Пішун С.Г.); «Психолого-педагогічні аспекти і розвитку відповідальності молодших школярів у навчальній діяльності» (Шейко Г.Д.); «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь» (Плугіна О. П.)
Кафедра педагогіки і методики початкової освіти багата на високоякісний досвід організації науково-дослідної роботи студентів. Потужно активізує наукову діяльність викладачів і студентів керівництво й участь у проблемних групах та наукових гуртках, робота яких спрямована на реалізацію компетентнісного підходу та формування й розвиток гармонійно розвиненої особистості майбутнього вчителя / учня. Свій посильний внесок у здобутки наукової школи кафедри вкладають студенти – члени проблемних і творчих груп, які гідно виступали з доповідями на різнорівневих науково-практичних конференціях, підготували статті до збірників студентських публікацій.
Так, кожен викладач протягом навчального року залучає студентів, які цікавляться сучасними шляхами вирішення актуальних педагогічних проблем, до участі у роботі різних дослідницьких заходів. Щорічно в роботі таких груп задіяно понад 70 студентів, які звітують про свої досягнення під час проведення науково-практичних конференцій, творчих конкурсів, у формі публікацій у наукових виданнях всеукраїнського та міжнародних масштабів. Зокрема, найбільш популярними для пошукової діяльності студентів факультету є: проблеми формування комунікативної компетентності студентів / учнів початкової освіти – керівник проф. Бірюк Л.Я. ; проблеми і перспективи розвитку початкової школи в умовах переходу до особистісно зорієнтованої моделі освіти – керівник доц. Решетняк В.Ф., розвиток творчих здібностей студентів засобами дисциплін музичного мистецтва – керівник доц. Пішун С.Г; музичний гурток як форма удосконалення музичного навчання і виховання учнів початкових класів – керівник доц. Мішедченко В.В.; хоровий спів як засіб виховання громадянськості на традиціях української народної пісні у вітчизняній обрядовості – керівник доц. Гречаник Н.І.; особистісний розвиток у молодшому шкільному віці – керівник асистент Шейко Г.Д.
У рамках роботи наукової школи проводяться всеукраїнські й регіональні науково-практичні конференції та семінари з участю знаних в Україні науковців у галузі фахових методик початкової ланки освіти, викладачів багатьох ВНЗ України, вчителів, працівників управлінь освіти. Так, протягом останніх трьох років силами викладачів кафедри й факультету було проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Використання медіа-технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» (25 лютого 2015 року); Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Модернізація структури та змісту початкової освіти на засадах компетентнісного та комунікативного підходів» (24 – 25 вересня 2015 року); Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування соціокультурної компетентності вчителя: зміст, традиції, інновації» (29 вересня 2016 року); Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування громадянськості особистості засобами освітньої діяльності: реалії, проблеми та перспективи» (28 – 29 вересня 2017 року); ІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференція «Використання медіа-технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» (22 лютого 2018 року), регіональний семінар «Підготовка майбутніх учителів до реалізації Концепції «Нова українська школа»» (7 листопада 2018 року), Регіональний науково-практичного семінару «Формування критичного мислення в процесі освітньої діяльності в контексті Концепції «Нова українська школа»» (14 листопада 2019 року).

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru