Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

tischenkoТищенко Людмила Іванівна, асистент кафедри педагогіки і психології початкової освіти.


У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 2010 р.
Закінчила аспірантуру в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 2022 р.


Тема дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання молодших школярів» Наукові інтереси: психологія вікового розвитку, педагогічна психологія, інклюзивна педагогіка.

1. Теоретичні основи реалізації інклюзивної освіти в дослідженнях учених першої половини ХХ століття. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 39 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. – 222 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 39)
2. Критерії, показники та рівні інклюзивної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 1(42). Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020. C.150 (Серія: Педагогічні науки; вип. 1(42))Фахове видання.
3. Theoretical basis of implementation of inclusive education in studies of the first half of the XX century. MATERIALS of the VІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st Century Challenges in Education and Science» 17-18 квітня 2019 року.
4. Інклюзивна компетентність майбутніх учителів початкової школи
13th International youth conference “Perspectives of science and education” (22 November 2019). New York. 2019. С.351-362. (0,46 д.а.)
5. Інклюзивна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сутність та складові. IX «Глухівські наукові читання – 2019. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» для здобувачів вищої освіти та молодих учених. (25-29 листопада 2019 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019.
6. Primary school inclusive oriented environment. MATERIALS of the VІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st Century Challenges in Education and Science» (14-15 квітня 2020 року). Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020.
7. Інклюзивно-орієнтоване середовище професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти « Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір». (6-7 лютого 2020 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020.
8. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. «Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» для здобувачів вищої освіти та молодих учених. (9-11 грудня 2020 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2020. (0,25 д.а.)
9. СКЛАДОВІ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. Вища педагогічна освіта України: історичний вимір та виклики сьогодення. (18 березня 2021 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2021.(0,25 д.а.) (у співавторстві з Бірюк Л. Я.).
10. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти « Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір». (6-7 лютого 2020 року ). Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2021.(0,25 д.а.). 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru