Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

У 1986 р. у структурі Глухівського державного педагогічного інституту як самостійний підрозділ було створено кафедру педагогіки та методики початкового навчання. Очолила її доцент Пушкар Т.Б.
З вересня 2001 року в університеті функціонувала кафедра теорії та методики початкового навчання, якою керувала доцент Собко В.О.

З вересня 2009 року по листопад 2014 року – кафедра педагогіки і методики початкової освіти, якою керував доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Вашуленко М.С.
З листопада 2014 року кафедрою теорії і методики початкової освіти керує доцент Собко В.О.

У складі кафедри працюють професор Вашуленко М.С., доцент Собко В.О., доцент Захарова Н.М., доцент Демидчик Г.С., доцент Ковальов О.Є., старший викладач, к.п.н. Непомняща Г.І., старший викладач, к.п.н. Вишник О.О., старший викладач, к.п.н. Шрамко О.О., старший викладач, к.п.н. Пінчук І.О., старший викладач, к.п.н. Ігнатенко О.В., старший лаборант Мамаєва О.О., старший лаборант Шумиліна Л.В.

Основною метою роботи кафедри є удосконалення навчально-виховного процесу з методик викладання предметів початкової школи відповідно до сучасних вимог підготовки майбутніх спеціалістів. Кафедрою проводяться заходи, спрямовані на формування особистості майбутнього учителя початкових класів, становлення його громадянської позиції, розвитку педагогічних творчих здібностей.

Кафедрі педагогіки і методики початкової освіти належить провідна роль у методичній підготовці майбутнього вчителя. На теоретичні знання накладається педагогічний досвід, якого набувають студенти під керівництвом досвідчених методистів і вчителів на педагогічній практиці.

Становленню фахівців сприяла багаторічна співпраця з авторами підручників для початкової школи та методичних посібників: видатним ученим України, доктором педагогічних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту педагогіки НАПН України Вашуленком М.С. – випускником факультету; доцентом Нарочною Л.К. – Заслуженим працівником народної освіти України, заслуженими учителями України Куриленко Р.І., Кочубей Н.С.

Важливим напрямом діяльності кафедри є організація науково-дослідної роботи, до якої залучаються студенти факультету та вчителі початкових класів. За результатами самостійно проведених наукових досліджень студенти готують курсові, дипломні, магістерські роботи.

При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Актуальні проблеми комплексної професійної підготовки вчителя початкових класів», основними завданнями роботи якої є проведення теоретичних та експериментальних досліджень актуальних проблем навчання, виховання і розвитку молодших школярів та всебічної професійної підготовки фахівців початкової школи.

Кафедрою проводяться науково-практичні конференції, наукові і методичні семінари, присвячені проблемам формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, оволодіння ними новими технологіями навчання, вироблення індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності творчо працювати, самовдосконалюватися.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru