olimpiada 2013Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» та у конкурсах студентських наукових робіт

Детальніше...
    • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки учителя початкових класів з фахових методик у вищих педагогічних навчальних закладах (23–24 жовтня 2003 р.).
    • Студентська регіональна науково-практична конференція «Новітні форми і технології організації навчального процесу в початковій школі» (14–15 березня 2006 р.).
    • Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація нових технологій навчання, виховання та розвитку молодших школярів у творчому досвіді учителя початкових класів» (29–30 березня 2007 р.).
Детальніше...

З часу створення школи опубліковано понад 200 наукових праць, підручників і навчальних посібників для початкової школи, методичних посібників для вчителів, програм та підручників з фахових методик для ВНЗ.

Детальніше...

Під керівництвом професора М.С.Вашуленка захищено 30 кандидатських, 4 докторські дисертації.

Для Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка підготовлено шість кандидатів педагогічних наук: В.О.Собко, В.А.Каліш, Л.В.Лучкіна, Г.С.Демидчик, О.О. Вишник, О.О. Шрамко.

  • Проведення теоретичних та експериментальних досліджень актуальних проблем навчання, виховання і розвитку молодших школярів та всебічної професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.
  • Використання результатів досліджень у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів для початкової ланки загальноосвітньої школи.
  • Проведення науково-методичних конференцій, семінарів, нарад у співробітництві з установами Національної академії педагогічних наук України, вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та загальноосвітніми школами.

Vashulenko

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Вашуленко Микола Самійлович.