pin4uk

 

Пінчук Ірина Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент.


Захистила кандидатську дисертацію «Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови початкових класів» 13.10.2011р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів охоплює проблеми розвитку англійського мовлення учнів початкових класів, підготовки студентів факультету початкової освіти до формування англомовної мовленнєвої компетентності молодших школярів.

Детальніше...

Sobko

 

 

Собко Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Захистила кандидатську дисертацію 13.04.1989 р. «Формування в учнів початкових класів умінь складати тексти-описи» у Київському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького.

 

Коло наукових інтересів охоплює проблеми розвитку мовлення учнів початкових класів, підготовки студентів факультету початкової освіти до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів.

Детальніше...

Vashulenko

Вашуленко Микола Самійлович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.


У 1976 році М.С. Вашуленко захистив кандидатську дисертацію «Робота над орфоепією як одна з умов формування у молодших школярів навичок орфографічного письма».


У 1992 році захистив докторську дисертацію «Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній початковій школі».

Детальніше...

DSC 0017 dek

Решетняк Віктор Федорович  кандидат педагогічних наук, доцент,

Doktor of Philosophy Ph.D Supplement to diploma KH № 006419 Вища атестаційна комісія України м. Київ 15 січня 2009 р. 

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка працює з 1994 року.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Активізація пізнавальної діяльності старшокласників в процесі виробничої праці», захищена в Українському державному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова; КН № 006419 від 14.09.1994 р.

Детальніше...

nepomnas4a

Непомняща Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.


Захистила кандидатську дисертацію «Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи» 19.11.2009 р. у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Коло наукових інтересів охоплює формування пізнавального інтересу молодших школярів на прикладі викладання математики в початковій школі.

Детальніше...

Kovalev

 

Ковальов Олександр Єгорович – доцент.

 

Детальніше...

Zen4enko

 

Cтарший викладач, кандидат педагогічних наук

    Тема дослідження на здобуття наукового ступеня: «Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника у початкових класах на компетентнісних засадах»

    Коло наукових інтересів: педагогічні інновації в галузі вищої освіти; підготовка майбутніх педагогів, спроможних відповідати запитам сучасного суспільства; проблема якості професійної (педагогічної) підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах.

  Підвищення кваліфікації:

  1. За програмою з англійської мови (термін 6 місяців), тема кваліфікаційної роботи «The role of an ajective function in the primary school pupil’s speech activity» (свід. 12СПК 832556 від 15.05.2015 р.)
  2. Для викладачів вищих навчальних закладів (термін 6 місяців) за програмою «Інформаційно-комунікативні процесі в сучасній освіті», тема кваліфікаційної роботи «Управління якістю освіти в системі дистанційного навчання» (свід. СПК №03/16 від 29.01.2016 р.)
  3. За курсом «Лінгводидактика: традиції та перспективи розвитку» (обсяг 62 год.), сертифікат від 24.05.2014 р.
Детальніше...

513

 

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: Підготовка майбутніх викладачів ВНЗ до впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи

Підвищення кваліфікації:

  1. Для викладачів вищих навчальних закладів (термін 6 місяців) за програмою «Інформаційно-комунікативні процесі в сучасній освіті», тема кваліфікаційної роботи «Управління інформаційними зв’язками у ВНЗ» (свід. СПК №07/16 від 29.01.2016р.)
Детальніше...

Мозуль фото1Мозуль Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

Захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності» 20.06.2018 р. в Інституті вищої освіти НАПН України.

 Коло наукових інтересів: теорія і методика фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи; впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання в освітній процес педагогічного університету; критерії якості вищої освіти.

vishnikOlena

Вишник Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Захистила кандидатську дисертацію «Методика мовленнєвого розвитку учнів 1–2 класів на засадах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності» 16.05.2012 р. в Інституті педагогіки НАПН України.

15.04.2021 р. присвоєно вчене звання доцента.

Детальніше...

Shramko

Вишник Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.


Захистила кандидатську дисертацію «Краєзнавчий матеріал як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії початкової мовної освіти в умовах Сіверського регіону» 25.06.2014р. в Інституті педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі викладання лінгводидактичних дисциплін та методики трудового навчання; регіональне краєзнавство.

Screenshot 1

 

Ігнатенко Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання технологій ВЕБ 2.0 майбутніх учителів інформатики» 28.01.2014р. у Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова.

Коло наукових інтересів: інформатична компетентність вчителя, e-learning, ІКТ технології в освіті.

 


Детальніше...