Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Sobko

 

 

Собко Валентина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.


Захистила кандидатську дисертацію 13.04.1989 р. «Формування в учнів початкових класів умінь складати тексти-описи» у Київському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького.

 

Коло наукових інтересів охоплює проблеми розвитку мовлення учнів початкових класів, підготовки студентів факультету початкової освіти до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів.


Нагороди та відзнаки:
1) медаль А.С.Макаренка, посвідчення № 3946 від 12.09.1991р., за заслуги в галузі освіти і педагогічної науки;
2) нагрудний знак «Відмінник освіти України», посвідчення № 5008, наказ № 256-К від 18.07.1993 р.;
3) почесна грамота Міністерства освіти України № 14937;
4) почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 90338;
5) почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 100436, травень-червень 2005 р.;
6) почесна грамота Академії педагогічних наук України, 1999 р.;
7) почесна грамота Сумського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України, 26 жовтня 2001 р.;
8) почесна грамота Сумської обласної ради, 23 жовтня 2004 р.;
9) нагрудний знак «Петро Могила», 2009 р.;
10) подяка президента України, 1 жовтня 2009 р.

Основні публікації за останні 5 років

1. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Собко / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – С.190 – 227.
2. Підготовка вчителя до формування мовно-мовленнєвої компетентності / В. О. Собко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // зб. наук. праць. – Випуск 30 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С.283 – 287.
3. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за наук. ред. М.С.Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. (співавтор УІІ розділу).
4. Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / В.О. Собко // Поч. школа. – 2011. – № 6. – С. 27– 31.
5. Фонетична компетентність як складова мовно-методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів / В. О. Собко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Випуск 17. – Серія: Педагогічні науки. – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – С.102–110.
6. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с. (автор підрозділів 2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4).
7. Підготовка майбутнього вчителя до формування граматичної і лексичної компетентностей молодших школярів / В. О. Собко // Лінгводидактика: методика, досвід, проблеми : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. І. Бадер]. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – 166 с.
8. Формування у молодших школярів лексичної і граматичної компетентностей у процесі вивчення прикметника / В. О. Собко // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / [ за заг. ред. проф. В.І. Бадер ]. – Вип. 3. – Слов’янськ : Вид.-во ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С.49 – 61.
9. Орфографічний словник для учнів початкових класів: посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Собко / за ред. М. С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 224 с.
10. Словник синонімів, антонімів і найпоширеніших фразеологізмів для учнів початкових класів: посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Собко, Г. С. Демидчик, О. О. Вишник / за ред. М. С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 136 с.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru