Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

513

 

Старший викладач, кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: Підготовка майбутніх викладачів ВНЗ до впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи

Підвищення кваліфікації:

 1. Для викладачів вищих навчальних закладів (термін 6 місяців) за програмою «Інформаційно-комунікативні процесі в сучасній освіті», тема кваліфікаційної роботи «Управління інформаційними зв’язками у ВНЗ» (свід. СПК №07/16 від 29.01.2016р.)

 Публікації:

 Монографії:

 1. Литвинов Андрій Структурні компоненти та основні критерії професійної готовності викладача до провайдингу інновацій // Basic Trends in Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-79-6 (Paper); pp.200, illus., tabs., bibls. С. 156-165
 2. Литвинов А.С. Інформаційно-комунікаційні технології в системі управління сучасними закладами освіти // Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т.Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. С. 83-92

Навчальні посібники

 1. Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті: навч. посібник. Суми, 2017. 265 с.

Статті

 1. Литвинов А. С., Борисов В. В. Використання сучасних автоматизованих систем управління навчальним закладом для складання розкладу. Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. Київ, 2015. Випуск СXХVІ (126). С. 5–14.
 2. Литвинов А. С. Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Київ, 2016. Вип. 4. С. 146–159.
 3. Литвинов А. С. Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Суми, 2016. № 5 (59). С. 154–161. (CEJSH, INDEX COPERNICUS).
 4. Литвинов А. С. Мобільне навчання: роль і місце в освітньому процесі вищих навчальних закладів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2017. № 4 (309). С. 201–209.
 5. Литвинов А. С. Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів до провайдингу освітніх інновацій у практику вищої школи. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 6. С. 227–246.
 6. Литвинов А. С. Експериментальна перевірка процесу формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Черкаси, 2017. Вип. 17–18. С.121–128.
 7. Зенченко Т.Ф, Литвинов А.С. Підготовка майбутніх фахівців освітнього менеджменту  на засадах компетентнісного підходу Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2018. Вип. 3(38). С. 18-25.

 Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової тематики

 1. Litvinov Andriy. The use of electronic information databases in organizing educational process in higher education establishment. «The 21st Century Challenges in Education and Science»: матеріали ІІ науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (Глухів, 28 травня 2014 року) Глухів, 2014. С. 92–94.
 2. Литвинов А. С. Проблемы инновационной деятельности преподавателя высшего учебного заведения. Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации: материалы IV Международной заочной научно-практической конференции, Мозырь (Мозырь, 3 ноября 2015 г.). Мозырь, 2015. С. 126–127.
 3. Litvinov A. Indicators of readiness of the teacher to innovative professional activity. «The 21st century challenges in educational and science»: матеріали IV науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (Глухів, 14 квітня 2016 року). Суми, 2016. Вип. 3. С. 150–152.
 4. Литвинов А. С. Формування готовності майбутнього викладача ВНЗ до впровадження освітніх інновацій в умовах Євроінтеграції. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 20 травня 2016 року). Полтава, 2016. С. 78–80.
 5. Литвинов А. С. Основні проблеми сучасної магістерської підготовки студентів у педагогічних ВНЗ. Глухівські наукові читання – 2016: матеріали VІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (Глухів, 27–29 вересня 2016 року). Глухів, 2016. С. 78–80.

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru