Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Vashulenko

Вашуленко Микола Самійлович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.


У 1976 році М.С. Вашуленко захистив кандидатську дисертацію «Робота над орфоепією як одна з умов формування у молодших школярів навичок орфографічного письма».


У 1992 році захистив докторську дисертацію «Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній початковій школі».

Нагороди та відзнаки:


1) медаль А.С.Макаренка;
2) бронзова медаль ВДНГ СРСР за підручник «Буквар» для підготовчих класів (пост. ВДНГ СРСР №802 – н від 04.01.86 р.);
3) почесна грамота Міністерства освіти СРСР за заслуги в розвитку педагогічної науки та у зв’язку з 60-річчям Інституту педагогіки АПН України (пр. по Мін. ос. СРСР від 06.09.86 р.);
4) почесна грамота Міністерства освіти УРСР (пр. Мін. ос. УРСР №106-к від 10.02.87 р.);
5) почесна грамота кабінету Міністрів України;
6) почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;
7) нагрудний знак «К.Д.Ушинський»;
8) нагрудний знак «Відмінник освіти України»;
9) нагрудний знак «Відмінник освіти СРСР».

Основні публікації за останні 5 років

1. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с.
2. Українська мова: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / 4-те видання, зі змінами. – К. : Освіта, 2010 – Ч. 1 – 127 с. (у співавторстві).
3. Українська мова: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / 4-те видання, зі змінами. – К. : Освіта, 2010 – Ч. ІІ – 126 с. (у співавторстві).
4. Буквар: Підруч. для 1 кл. / М. С. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко. – 9-те вид. – К. : Освіта, 2010. – 143 с.
5. Довідник молодшого школяра з української мови і мовлення: навч. посіб. / М. С. Вашуленко. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 128 с.
6. Українська мова. Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Ч. І, ІІ / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. ? Вид. 4-те, перероблене. ? К. : Освіта, 2011. ? 126 с.
7. Післябукварик. 1 клас : підручник / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – Вид. 3 тє. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 111 с. : іл.
8. Українська мова і мовлення в початковій школі: метод посіб. ? 2-ге вид., зі змінами. ? К. : Освіта, 2011. ? 268 с.
9. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас / [К. І. Пономарьова, М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик]. – К. : Центр навч.-метод. л ри, 2011. – 80 с. – (Державна підсумкова атестація. 2011).
10. Навчання української мови в 2 класі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова. – 2-ге вид., доопрац. і переробл. – К. : Освіта, 2011. – 189, [2] с. – (Учителю початкових класів).
11. Зошит для письма. 1: навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. Ю. Прищепа. – 3-тє вид. – К. : Освіта: Освіта 2011. – 64 с.
12. Зошит для письма. 2 : навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. Ю. Прищепа. – 3-тє вид. – К. : Освіта: Освіта, 2011. – 64 с.
13. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с.
14. Буквар: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко. – К. : Видавничий дім „Освіта”, 2012. – 152 с.
15. Навчання грамоти в 1 класі: посіб. для вчителя / М.С. Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012 – 224 с.
16. Робочий зошит з української мови. 2 клас (частина 1) / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – Ч. 1. – 64 с.
17. Робочий зошит з української мови. 2 клас (частина 2) / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – Ч. 2. – 64 с.
18. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 2 клас. Частина 1. Контрольні роботи / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.
19. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 2 клас. Частина 2. Контрольні роботи / М. С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.
20. Підсумковий контроль знань з української мови. 2 клас / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.
21. Зошит із розвитку мовлення «У світі рідного слова». 2 клас / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 56 с.
22. Зошит з читання : навч. посіб. для 1 кл. / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко. – 2-ге вид. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.
23. Навчання української мови в 2 класі: посіб. для вчителя / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 240 с. – (Учителю початкових класів).
24. Робочий зошит з української мови. 3 клас (частина 1) / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.
25. Робочий зошит з української мови. 3 клас (частина 2) / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, О. І. Мельничайко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 56 с.
26. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас. Частина 1. Контрольні роботи / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64с.
27. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас. Частина 2. Тематичний тестовий контроль / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 56с.
28. Підсумковий контроль знань з української мови. 3 клас / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с.
29. У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. – 3 клас / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.
30. Навчання української мови в 3 класі: метод. посіб./ М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 с.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru