Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

nepomnas4a

Непомняща Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.


Захистила кандидатську дисертацію «Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи» 19.11.2009 р. у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Коло наукових інтересів охоплює формування пізнавального інтересу молодших школярів на прикладі викладання математики в початковій школі.

Основні публікації за останні 5 років

1. Підготовка вчителя до формування математичних понять у молодших школярів / Г.І. Непомняща // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Випуск 17. Серія: Педагогічні науки. –– Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – С. 151-155.
2. Інтеграція математичних і методичних знань у професійній підготовці вчителя початкової школи / Г. І. Непомняща // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Випуск 27. – Харків : ХНУ, 2011. – С. 194 – 199.
3. Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 312 с. (автор підрозділів 4.2, 4.2.1).
4. Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формування математичних понять у молодших школярів / Г. І. Непомняща // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Частина 1. – Серія : Педагогічні науки. Випуск № 22 (257). – Луганськ: «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 265 – 273.
5. Підготовка вчителя до використання інтерактивних технологій у процесі формування математичних понять у молодших школярів / Г. І. Непомняща // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії і практики неперервної багаторівневої підготовки спеціалістів в системі вищої освіти» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 13–14 листопада, 2012). – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 134 с.
6. Підготовка вчителя до формування обчислювальних навичок у молодших школярів на засадах компетентнісного підходу / Галина Непомняща // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 10. – Частина 1. – С. 104?111.
7. Використання інноваційних технологій у процесі навчання математики учнів початкової школи / Г. І. Непомняща // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 року): Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 94–99.
8. Формування обчислювального складника математичної компетентності учнів початкової школи / Г. І. Непомняща // Сучасні педагогічні і психологічні науки: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5 вересня 2014р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2014.– С. 9–12.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru