Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

KAI.jpg

професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти (за сумісництвом)

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Міжнародної слов'янської академії освіти імені Я. А. Коменського, Відмінник освіти України, Заслужений працівник народної освіти України. 

У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в  Україні». 

Наукова школа під його керівництвом досліджує актуальні проблеми історії становлення української школи ірозвитку вітчизняної освіти, проблеми підготовки фахівців і виховання молоді у вищому навчальному закладі системи освіти України в умовах європейської інтеграції.

Як істинний науковець-педагог, він щедро передає свої знання, накопичений величезний практичний досвід освітянина студентам університету, вчителям курсів підвищення кваліфікацій, майбутнім науковцям, аспірантам, докторантам. Запрошується до наукового опонування докторських та кандидатських дисертацій.

За результатами досліджень опубліковано понад 400 праць, у тому числі монографії, підручники, навчально-методичні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, статті, інтерв'ю, спогади.

Зокрема:

 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. ? К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л., Вовк Л.П. Педагогіка: Завдання і ситуації. Практикум. ? К.: Знання-Прес, 2003. ? 423 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. ? К.: Знання-Прес, 2003. ? 700 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 4. Народна педагогіка: Світовий досвід / Уклад.: Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. ? К.: Знання-Прес, 2003. ? 134 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 5. Кузьмінський А. І. Вступ до університетських студій: Навч. посіб. ? Черкаси, 2004. ? 175 с. (Навч. – метод. комплекс з педагогіки).
 6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. ? К.: Знання, 2006. ? 311 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка родинного виховання: Навчальний  посібник. ? К.: Знання, 2006. ? 324 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 8. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Теорія і методика виховання. Навчальний  посібник. ? К.: Знання, 2008. ? 415 с. (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 9. Педагогічна мудрість віків: навч. посіб. / уклад.: В. Л. Омельяненко, А. І. Кузьмінський. ? К.: Знання, 2009. – 411 с.
 10. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2011. – 486 с.
 11. Кузьмінський А. І., Омельяненко С. В. Становлення професіоналізму педагога вищої школи (у бесідах і роздумах) : [навч. посіб.]  / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУім. Б. Хмельницького, 2013. – 228 с.
 12. Кузьмінський А. І., Омельяненко С. В. Педагогічна мудрість: Хрестоматія /А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУім. Б. Хмельницького, 2013. – 308 с.
 13. Сталий розвиток – Науковий дебют 2013 / наук. ред.: А.  Кузьмінський, Х. Кретек, С. Давидзюк. – Warshawa, WSM, 2014. – 352 с.
 14. Викладач і студент: умови особистісно-професійного зростання : зб. доповідей і тез міжнародної науково-практичної конференції. [редкол. : Кузьмінський А. І., Савченко О. П., Касярум Н. В., Гнезділова К. М.]. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю. А., 2014. –192 с.
 15. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Колектив авторів: П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко, В. Зінченко, М. Іващенко, К. Касярум, М. Коломієць, Г. Кузнецова,  А. Кузьмінський, А. Литвинов,  Г. Луценко, Ю. Скорик, А. Шерудило).
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru