Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

DSC 0021

 

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти (за суміщенням)

кандидат педагогічних наук, доцент


  Тема дослідження на здобуття наукового ступеня:  «Формування у майбутніх учителів трудового навчання умінь управляти навчальною і трудовою діяльністю школярів»


    Наукові інтереси: Теоретичні та методичні засади формування профорієнтаційної компетентності майбутнього педагога, Використання інноваційних технологій у процесі професійної підготовки педагога.


    Нагороди: Подяка Президента України Заслужений працівник освіти України Указ Президента №791 від 1.10.2009р. (посвідчення АИ №045661) Міністерські відзнаки: Відмінник освіти України наказ 1258-к від 29.10.2007 Почесна грамота кабінету міністрів №9167 від 15 жовтня 2004 р., постанова Кабінету Міністрі №1355 від 15.10.2003\4 р. грамоти МОНу№14934, № 110136, Почесна грамота Голови Сумської ОДА 24 жовтня 1999 р. Почесна відзнака Голови Сумської ОДА 2001 р. Почесна грамота Міського Голови 24.08.2001 р.


    Автор понад 120 наукових праць основні з яких:

  1. Зінченко В.П. Педагогічні вміння як основа формування майстерності// педагогічна майстерність: проблеми, пошуки. перспективи: Монографія.- Київ-Глухів, 2005.- С.74-80.
  2. Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика: монографія / В.П.Зінченко, В.Б. Харламенко [та ін.]/ За ред. В.П. Зінченка.– Глухів : РВВ ГНПУ, 2010.– 198 с.
  3. Зинченко В.П Процесс формирования профориентационной компетентности будущих учителей технологий / В.П. Зинченко // Актуальные проблемы технологического орбразования. Материалы международной научно-практической конференции. - Мозырь: МГПУ им. Шамякина, 2011.
  4. Зінченко В.П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи / Л.І. Міщик, В.П. Зінченко // Інформаційно-комунікаційні технології у сучасному освітньому просторі: Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. – Кременець: Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, 2011.
  5. Зінченко В.П. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій та педагогічної проектної діяльності / В.П. Зінченко, Л.І. Міщик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.- Умань: ПП Жовтий О.О, 2011.- Випуск 39.- Частина 2.- С.110-116.
  6. Зінченко В.П. Методологія і методи наукових досліджень : навчальний посібник / О.М. Лівінський, О.І. Курок, В.М. Гридякін, В.П. Зінченко – Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 174 с.
  7. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Колектив авторів: П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко, В. Зінченко, М. Іващенко, К. Касярум, М. Коломієць, Г. Кузнецова,  А. Кузьмінський, А. Литвинов,  Г. Луценко, Ю. Скорик, А. Шерудило)
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru