Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

DSC 4389

 

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

кандидат педагогічних наук, доцент

    Тема дослідження на здобуття наукового ступеня: «Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків (друга половина ХІХ – поч. ХХ століття)»


    Наукові інтереси: Дослідження проблем розвитку народної освіти у контексті просвітницької діяльності приватних осіб та громадських об’єднань у світовій практиці у ХІХ на початку ХХ століть.


    Відзначений грамотою Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.


    Автор 18 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

  1. Біліченко П.Г. Доброчинно-просвітницька діяльність Миколи Терещенка в галузі початкової освіти. / П.Г. Біліченко Теорія та методика навчання та виховання: Збірник наукових праць/ За редакцією член-корю АПН України Г.В. Троцко. – Харків: ХНУ, 2006. – Вип.. 17 – 156 с.
  2. Біліченко П.Г. Внесок меценатів Терещенків у поширення закладів професійної освіти в Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / П.Г. Біліченко Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. 9 – Глухів: ГДПУ, 2007. – 234 с.
  3. Біліченко П.Г. Гуманістична спрямованість просвітницької діяльності українських меценатів Терещенків. / П.Г. Біліченко Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.. – Запоріжжя. – 2007. Вип.. 42. – 412 с.
  4. Біліченко П.Г. К. Ушинський про працю та її значення у вихованні працелюбності. / П.Г. Біліченко Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 56. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. - № 56. – 272 с.
  5. Біліченко П.Г. Сучасний стан реформування вищої освіти в Німеччині. / П.Г. Біліченко Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 409. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 208 с. (с. 3 – 8)
  6. Біліченко П.Г. Роль І. Терещенка у становленні та розвитку київської художньої школи. / П.Г. Біліченко Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. Випуск 14 – Глухів: ГДПУ, 2009. – 210 с. (с. 95-98)
  7. Біліченко П.Г. Формування особистості на засадах православної духовності у поглядах М.М. Неплюєва. / П.Г. Біліченко Вісник прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ. – 2011. ? № XL. – С. 136 – 138.
  8. Біліченко П.Г. Діяльність меценатів Терещенків щодо забезпечення доступності освіти для соціально-незахищених категорій учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття). / П.Г. Біліченко Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 20 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол: О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – с. 296 – 301.
  9. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами / Л.І. Міщик, О.М. Зайцева, П.Г., Т.М. Тюльпа та ін.; за заг. ред. Л.І. Міщик. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 2013. – 222 с.
  10. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Колектив авторів: П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко, В. Зінченко, М. Іващенко, К. Касярум, М. Коломієць, Г. Кузнецова,  А. Кузьмінський, А. Литвинов,  Г. Луценко, Ю. Скорик, А. Шерудило)
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru